Bölüm

Hazırlanıyor...

İktisat Bölümü; iktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeler gözönünde tutularak öğrenciye genel bir formasyon vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi kendine amaç olarak almış ve İstanbul Üniversitesi’nin “yeniden yapılandırma” çalışmaları kapsamında 1999 – 2000 eğitim – öğretim yılından başlayarak ders programını bu amaca uygun olarak yeniden düzenlemiştir.

Üniversitemizin araştırma üniversitesi hedeflerine yönelik olarak İktisat Bölümü müfredat programı 2017-2018 eğitim - öğretim yılında tekrar güncellenmiştir.


İktisat Fakültesi’nin kurulduğu 1936 yılından beri bel kemiğini oluşturan İktisat Bölümü, gerek öğretim üyesi kadrosu, gerekse öğrenci sayısı açısından en büyük bölümüdür.


Misyonumuz

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde evrensel nitelikteki araştırmalarla iktisadi ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip analitik becerileri ve birikimi olan bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir bölüm olmaktır.