İktisat Bölümü

İktisat Bölümü; iktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeler gözönünde tutularak öğrenciye genel bir formasyon vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi kendine amaç olarak almış ve İstanbul Üniversitesi’nin
“yeniden yapılandırma” çalışmaları kapsamında 1999 – 2000 eğitim – öğretim yılından başlayarak ders programını bu amaca uygun olarak yeniden düzenlemiştir.

İktisat Fakültesi’nin kurulduğu 1936 yılından beri bel kemiğini oluşturan İktisat Bölümü, gerek öğretim üyesi kadrosu, gerekse öğrenci sayısı açısından en büyük bölümüdür.