İktisat Fakültesi'nde 22.10.2018 tarihinde Prof. Dr. Ila Patnaik'in davetli olduğu bir konferans gerçekleştirildi

Hindistan’ın önemli iktisatçılarından Prof. Dr. Ila Patnaik’in davetli olduğu konferans İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nün ev sahipliğinde 22 Ekim 2018 Pazartesi günü Rektörlük Binası Tarihi Doktora Salonunda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.​


Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Tunalı’nın selamlama konuşması ve İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara’nın Hindistan ekonomisinin dünya ekonomisindeki yeri ve önemini belirten konuşmalarıyla başlayan program daha sonra Prof. Dr. Ila Patnaik’in “ İhracat yapan firmalar diğerlerine göre daha verimli firmalar mıdır, firmalar ihracat yapmaya başlamadan önce mi verimliliklerini arttırmışlardıryoksa İhracat yapmaya başladıktan sonra mı firmaların verimliliğinde artışlar görülmektedir, firmalar büyümelerini ihracata başladıktan sonra mı öncesinde mi arttırırlar” gibi sorulara Hindistan örneğinden yola çıkarak cevaplar sunduğu “Export Growth and Firm Productivity; Evidence From India” başlıklı konferansıyla devam etmiştir. İhracat artışının büyük önem taşıdığı Türkiye ekonomisine de ışık tutankonferans yoğun soru cevap kısmıyla sona ermiştir.


İktisat Fakültesinin düzenlediği konferansa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ila Patnaik’e teşekkür ederiz.

 

Konuya ilgi duyan araştırmacılar konferans sunumunun detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

ILA PATNAİK

İngiltere’de Survey Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Prof. Patnaik, daha sonra uluslararası makroekonomi, finans ve iş çevrimleri alanlarında çalışmalarına devam etmiştir. Yaptığı çalışmalar Journal of International Money and Finance, World Bank Economic Review gibi Uluslararası alanda önemli yere sahip akademik dergilerde yayınlanmıştır. Hindistan Maliye Bakanı’nın baş danışmanlığını da yapmış olan Prof. Patnaik, Hindistan Maliye Bakanlığı’na, Mali Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Bağımsız Kamu Borç Yönetimi, Çözüm Ortaklığı, İç Borç Yönetimi, Finansal Veri Yönetim Merkezi, Hindistan’da Finansal Araçlar için Vergilendirme Uygulamaları gibi konularda çalışmalar sunarak Hindistan Hükümeti’nin özellikle maliye politikalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde etkili olmuştur. Prof. Patnaik, hali hazırda, Hindistan hükümetine mali politikalar üreten Ulusal Kamu Maliyesi ve Politikası Enstitüsünde (NIPFP) Profesör olarak görevine devam etmektedir.